เกี่ยวกับเว็บไซต์ e-salary 2014

ที่ปรึกษาในการพัฒนา

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  
นายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  
นายนิกร เชียงส่ง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  

คณะทำงาน

นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์
ผอ. กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ วิเคราะห์และออกแบบระบบ
นางจิรวรรณ คำอินทร์ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ
นายนิรุติ บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม 38 โปรแกรมเมอร์
นางจันทรัตน์ ชมสา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ปรับปรุงข้อมูล
นางสาวจันทิมา เมืองบัวผัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดูแลระบบ ปรับปรุงข้อมูล