ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
username คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
password คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน

2. คลิกที่ ตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน

3. คลิกเลือกเดือนที่ต้องการดูรายละเอียดเงินเดือน

4. คลิกรูป เพื่อพิมพ์รายละเอียดออกทางเครื่องพิมพ์

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน การล็อคอินเข้าระบบ ลืมรหัสผ่าน ได้ที่

นายวงศกรกุญช์     มากทรัพย์     โทรศัพท์   08-9859-2603
นางจันทรัตน์     ชมสา     โทรศัพท์   08-1036-9881
นางสาวจันทิมา เมืองบัวผัน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    โทรศัพท์  0-5548-1125 ต่อ 20